متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری

متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری

150 150 ویرا

متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری

متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲)  با اصلاحات جدید (۹۴/۳/۲۴)

بخش اول – کلیات

فصل اول – تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

ماده ۱- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.

اشتراک گذاری این مطلب...
رفتن به نوارابزار