سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند؛ سپاسگزار کسانی هستم که سرآغاز تولد من بودند. پروردگاری که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت هایم گذشته اند پدر و مادرم؛ آن دو فرشته ای که تار مویی از آنها به پای من سیاه نماند. گروه حقوقی وکلای ویرا از سال ۱۳۹۱ فعالیت تخصّصی خود را آغاز و مسیر حرفه ای شدن را با ممارست و سختکوشی آرام اما پیوسته پیمود.

این گروه که متشکل از وکلای نخبه و فرهیخته است، با رویکردی مخاطب محور تلاش نمود تا با درک صحیحی از جامعه ی ایران و فرایند های حاکم بر مراجع قضائی دادگستری ها و غیر دادگستری و نیز ملحوظ نظر داشتن وضعیت اقتصادی آحاد جامعه به خصوص اقشار آسیب پذیر به ویژه زنان، در ارائه طریق پیشگیری و نیز حمایت های حقوقی از موکلان و مراجعه کنندگان ، نقشی موثر در حصول رضایت مندی و ایجاد آرامش و تأمین امنیت روحی خدمت پذیران عزیز خود ایفا نماید. هدف غایی ما در کنار ارائه خدمات تخصصی حقوقی در ابعاد متنوع و گسترده، همانا کمک به اعتلا و ارتقاء فرهنگ عقلایی جامعه و ایران اسلامی است .


درباره مادرباره ویرا

سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند؛ سپاسگزار کسانی هستم که سرآغاز تولد من بودند. پروردگاری که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت هایم گذشته اند پدر و مادرم؛ آن دو فرشته ای که تار مویی از آنها به پای من سیاه نماند. گروه حقوقی وکلای ویر از سال ۱۳۹۱ فعالیت تخصّصی خود را آغاز و مسیر حرفه ای شدن را با ممارست و سختکوشی آرام اما پیوسته پیمود.
این گروه  که متشکل از وکلای نخبه و فرهیخته است، با رویکردی مخاطب محور تلاش نمود تا با درک صحیحی از
جامعه ی ایران و فرایندهای حاکم بر مراجع قضائی دادگستری ها و غیر دادگستری و نیز ملحوظ نظر داشتن وضعیت اقتصادی آحاد جامعه به خصوص اقشار آسیب پذیر به ویژه زنان، در ارائه طریق پیشگیری و نیز حمایت های حقوقی از موکلان و مراجعه کنندگان ، نقشی موثر در حصول رضایتمندی و ایجاد آرامش و تأمین امنیت روحی خدمت پذیران عزیز خود ایفا نماید. هدف غایی ما در کنار ارائه خدمات تخصصی حقوقی در ابعاد متنوع و گسترده، همانا کمک به اعتلا و ارتقاء فرهنگ عقلایی جامعه و ایران اسلامی است .

توانایی های ما

گروه وکلای ویرا

0
0
0

توانایی ها

گروه وکلای ویرا

0
0
0


خدمات ویژه وکالتی

وکیل حامی

در برخی پرونده ها حضور وکیل هر چند الزامی است لیکن با توجه به وضعیت اقتصادی شما، قادر به تامین همه ی هزینه های حق الوکاله نیستید در این خصوص گروه وکلای ویرا شما را تنها نخواهد گذاشت و با روشی ترکیبی به کمک خودتان مسیر و روش درست و تهیه لوایح و دادخواست ها و تشخیص راه کارها را انجام و امورات اجرایی را به عهده خودتان می گمارد .با این وصف شما با پرداخت مبالغی حداقلی با اطمینان و قدرت در جهت دستیابی به حقوق خود گام برمی دارید.

بیمه وکالت

در حال حاضر در اغلب کشورهای پیشرفته ی جهان افراد همانگونه که وسایل نقلیه خود را بیمه می نمایند امورات جاریه و فعالیت های سالانه خود را از بعد حقوقی و قانونی بیمه می نمایند به این نحو که با پرداخت مبلغی به صورت دوره ای از خدمات مشاوره ای وکیل در تمام طول سال و اوقات مختلفه برخوردار خواهند بود. گروه وکلای وندا این امکان را برای اولین بار در ایران برای مردم عزیز و خانواده ها فراهم نموده است که از خدمات بیمه ی وکالتی برخوردار باشند .

وکیل همراه

گاهی لازم است شما برای انجام مذاکره یا انعقاد قرارداد یا خرید کالا یا زمین و ملکی از حضور فردی متخصص و آگاه به مباحث حقوقی بهره مند باشید، همانند کشورهای توسعه یافته در این شرایط وکلای مجرّب ما اطمینان وآسودگی خیال را با همراهی و ارائه مشاوره های تخصصی در جلسات تان به شما هدیه میدهند.

رفتن به نوارابزار