متن کامل قانون ایین دادرسی مدنی

متن کامل قانون ایین دادرسی مدنی

150 150 ویرا

 متن کامل قانون ایین دادرسی مدنی

متن کامل قانون ایین دادرسی مدنی

قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

کتاب اول – در امور مدنی

‌کلیات

ماده ۱ – آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.

متن کامل قانون ایین دادرسی مدنی‌

 

اشتراک گذاری این مطلب...
رفتن به نوارابزار